Potenciālo dīķu izpēte

 

Ainavu dizains – (dīķu un ūdenstilpņu projektēšana)

 1. Tiek noformulēts tehniskais uzdevums
  No sākuma vajag noteikt priekš kādām vajadzībām ūdens tilpne tiks izmantota, un kādu deklaratīvo efektu ir nepieciešams sasniegt: 

  • tā var būt rāma ūdens virsma, kas rada miera sajūtu;
  • neliela ūdenskrituma burbuļošana;
  • vieta, kur ir iespējams iestādīt dažāda veida ūdenszāles;
  • ūdenstilpne kā kompozīcijas elements;
  • vieta, kur var nopeldēties, karstā vasaras dienā;
  • ūdenstilpne priekš zivīm un citiem ūdens iemītniekiem.

  Doto piemēru klāsts nav izsmeļošs, daudzus variantus ir iespēja kombinēt. Piemēram peldvietu var apvienot ar rāmu ūdenstilpni, pie atpūtas laukuma.
  Ūdenstilpnes funkcionālās īpašības ir galvenais faktors, kad tiek piemeklēts ūdenstilpnes stils.
  Ja ūdenstilpne tiek veidota ainavas dizaina ietvaros, tad tās stils tiek izstrādāts kopā ar visa dārza koncepciju.
  Bieži nākas izveidot ūdenstilpni jau uz gatavas teritorijas. Tādos gadījumos ir nepieciešams rūpīgi pārbaudīt teritoriju un noteikta labāko ūdenstilpnes izvietojuma vietu.

   

 2. Tālāk tiek izveidots atbilstošs plāns un tiek veikta apkārtējās platības „inventarizācija’’
  Ūdenstilpnei vajadzēs iederēties apkārtējā ainā, tādēļ to vajadzēs pareizi izvietot pret māju un citiem dārza objektiem. Pie tam, vajadzēs ņemt vērā tādus faktorus kā: platības noformēšanā izmantoto materiālu un faktūru krāsu kā arī ņemt vērā, augus kuri būs izvietoti netālu no ūdens tilpnes. 

   

 3. Nosakām ūdenstilpnes stilu
  Ļoti svarīgs projektēšanas faktors ir arhitekta piedāvātās idejas izprašana. Tādēļ topošās ūdenstilpnes koncepciju ir ļoti svarīgi attēlot ne tikai rasējumu veidā – tā saucamajā „skatā no augšas,’’ bet arī pilnveidot ar trīsdimensionāliem zīmējumiem.Kad jau ir zināma ūdenstilpnes atrašanās vieta, forma un stils, bet pats galvenais ir skaidrs priekšstats kā izmainīsies apbūves gabals pēc ūdenstilpnes ierīkošanas, var ķerties klāt pie projekta detalizācijas. 

   

 4. Ūdenstilpnes projekta detalizācija
  Šajā etapā tiek piemeklēti augi priekš ūdenstilpnes noformējuma kā arī tiek sastādīti ūdenstilpnes rasējumi un shēmas. Augstāk minētais sevī ietver: detalizētus rasējumus, ūdenstilpnes gultni ar augstuma indikatoriem, nepieciešamos konstrukcijas komunikāciju mezglus, tilpnes pamatu shēmas un hidroizolācijas slāņa izveides shēmu.Parasti ūdenstilpnes projektēšana notiek vienlaikus ar būvlaukuma ainavas projektēšanu.

 

Saņemt ātru konsultāciju
Ja jums ir nepieciešams izurbt dziļurbumu jeb veikt potenciāla dīķa, akas vai dziļurbuma ģeoloģisko izpēti, uzticiet šo darbu mūsu profesionālai komandai.
Saņemt ātro atbildi