Inženierģeoloģija

 

Inženierģeoloģiskā izpēte (ģeotehniskā izpēte)

Jebkurš būvlaukums, neatkarīgi no tā apjoma un paredzamā projekta veida, sākas ar inženieru izmeklējumiem. Informācija, kas tiek savākta šāda veida izmeklējumos, tiek izmantota dokumentācijas izstrādē, bez kuras nav iespējams saņemt atļauju jebkāda veida būvdarbiem. Inženierģeoloģiskā izpēte ir svarīgs etaps būvējamās teritorijas izpētē, pirms būvdarbu uzsākšanas un nav svarīgi cik sarežģīts ir projekts. Inženierģeoloģisko izpēti veic vienā no pirmajām projektēšanas stadijām.

Inženierģeoloģijas darbības jomas:

1. Inženierģeoloģiska izpēte, kas sevī ietver:

* darbu programmas sastādīšana;
* ģeoloģisko urbšanau;
* statistisko zondēšanu;
* pārbaudes ar štampu
* saistītos ģeoloģiskos darbus;
* laboratorijas darbus;
* kamerālos darbus.

2. Ģeodēziskā izpēte, kas sevī ietver:

* apvidus uzmērīšanu;
* pazemes komunikāciju uzmērīšanu;
* saskaņošanu ar būvorganizācijām;
* objektu iznešanu dabā u.c. (ģeodēziskās izpētes sadaļa).

3. Teritorijas ekoloģisko rādītāju izpēte, kas sevī ietver:

* radiācijas līmeņu izpēti;
* apkārtējo teritoriju ietekme uz konkrēto objektu
* radona līmeņu izpēti;
* pētījumi, kas saistīti ar metālu, naftas produktu daudzuma noteikšanu augsnē u.c. (ekoloģijas izpētes sadaļa).

Par pētījuma mērķi kalpo – noderīgas informācijas savākšana, par būvniecībai paredzēto teritoriju kā arī darba gaitā iegūto rezultātu apkopošana. Balstoties uz iegūtajiem datiem, būs iespējams sastādīt prognozes, kas attiecās uz grunts ūdeņu darbībām. Ir svarīgi izstrādāt rīcību plānu, kas palīdzēs nodrošināt celtnes drošību, no apkārtējās vides faktoru ietekmes.

 

Saņemt ātru konsultāciju
Ja jums ir nepieciešams izurbt dziļurbumu jeb veikt potenciāla dīķa, akas vai dziļurbuma ģeoloģisko izpēti, uzticiet šo darbu mūsu profesionālai komandai.
Saņemt ātro atbildi