Ģeoloģija

 

Ģeoloģija – zinātne kas pēta derīgo izrakteņu atrašanās vietas kā arī zemes garozas uzbūvi, sastāvu un attīstību.

Ģeoloģija kļuva par atsevišķu zinātni vēl 18. gadsimtā. Uz doto momentu ģeoloģija sevī ietver vairākas atsevišķas disciplīnas, kuras ir saistītas cieši starp sevi:

 

 • paleontoloģija
 • ģeoķīmija
 • ģeomorfoloģija
 • derīgo izrakteņu ģeoloģija
 • paleoekoloģija
 • mineraloģija
 • vēsturiskā ģeoloģija
 • tektonika
 • ģeofizika
 • petroloģija
 • struktūrģeoloģija

 

Kā arī pielietojamos starpdisciplināros virzienus: inženierģeoloģija, jūras ģeoloģija, ekoģeoloģija, hidroloģija un lauksaimniecības ģeoloģija.

Zinātnes, kas ir tuvu saistītas ar ģeoloģiju: fizika, ķīmija, hidrodinamika, bioloģija un okeanoloģija.
Ģeoloģija ir plaši pielietojama mūsu darba specifikā. Kā likums, tieši ar ģeoloģijas palīdzību var noteikt platības atbilstību būvdarbiem (var iepriekš noteikt pārmaiņas grunts saturā un tā kustības); kā arī ģeoloģiju pielieto – dažādu inženiertīklu un sistēmu būvniecībā (par piemēru var kalpot dziļurbumi, priekš tīra ūdens iegūšanas, derīgo izrakteņu ieguve un daudz, kas cits).
Ģeoloģiskie pētījumi ir ļoti svarīgs sagatavošanās etaps, tieši uz viņu pamata tiek piemeklēti materiāli priekš projekta realizēšanas un pašas konstrukcijas tips (piemēram konstrukcijas pamati). Rajonos ar paaugstinātu seismisko aktivitāti, ģeoloģiskie pētījumi ir obligāti. Nebūs liek atzīmēt, ka tikai pēdējā gada laikā, tika atzīmēti ne mazāk kā pieci māju sabrukumi – mūsu valsts centrālajā daļā – kuri tika izraisīti dēļ zemes garozas slāņu kustībām un grunts nosēšanās. Visos gadījumos par vainīgām tika atzītas būvniecības organizācijas, kuras neveica atbilstošus ģeoloģiskus pētījumus.
Savlaicīgi un kvalitatīva inženierģeoloģiskā izpēte, garantēs Jums projekta drošību un ilgu ceļamā objekta kalpošanas laiku.

 

Saņemt ātru konsultāciju
Ja jums ir nepieciešams izurbt dziļurbumu jeb veikt potenciāla dīķa, akas vai dziļurbuma ģeoloģisko izpēti, uzticiet šo darbu mūsu profesionālai komandai.
Saņemt ātro atbildi