Piesārņojuma konstatēšana

 

Instrumentāla sekojošu komponentu analīze: augsnes, grunts, augu, dabas ūdeņu, sapropeļu; organisko mēslu, kompostu, lauksaimniecības produkcijas, lopbarības, ūdens, sniega;


  • mikrobioloģiskā un parazitoloģiskā analīze: augsnē, gruntīs, organiskos mēslos, dzeramajā ūdenī, dabas ūdenī, notekūdeņos, lopbarībā;
  • zinātniski pētījumi, zinātniski pētnieciskie darbi un ekspertīze: augsnes izpētē, ekoloģijā, agroķīmija, tajā skaitā nestandarta uzdevumu risināšana un analīžu veikšana pēc ārzemju metodikām;
  • zinātniski pētījumi atkritumu pārstrādes jomā un organisko mēslojumu ražošanā izmantojot vermikultūru, cietās aerobās fāzes fermentācija un šķidrās anaerobu fāzes fermentācija;
  • agroekoloģiskais augsnes auglības rādītājs un toksikoloģiskais augsnes monitorings: parkos, meža parkos, skvēros, lauksaimniecībai paredzētās augsnēs un citos zaļās zonas objektos;
  • tehnoloģiju izstrāde priekš ekoloģiski tīrām gruntīm ar augstiem auglības rādītājiem, kuras tiek izmantotas pilsētas apzaļošanas nolūkos;
  • ekoloģiskā stāvokļa monitorings vietās, kurās tiek novērotas augsnes seguma deformācijas;
  • detalizēta un liela mēroga augšņu uzmērīšana;
  • augsnes paraugu atlasīšana, agroķīmisko kartogrammu sastādīšana – kurās tiek atspoguļotas apkārtējās vides reakcijas; uztura sastāva elementus; smago metālu makroelementus un mikroelementus kā arī radionuklīdus;
  • auglīgās zemes piesārņotības līmeņa noteikšana: smagie metāli, pesticīdi, naftas produkti, radionuklīdi;
  • personālā apmācīšana, eksperimentu vadīšanai.

 

Saņemt ātru konsultāciju
Ja jums ir nepieciešams izurbt dziļurbumu jeb veikt potenciāla dīķa, akas vai dziļurbuma ģeoloģisko izpēti, uzticiet šo darbu mūsu profesionālai komandai.
Saņemt ātro atbildi