Gruntsūdens monitorings

 

Visa kalendārā gada ilgumā, ir iespēja veikt no dziļurbumiem iegūtā  pazemes ūdens monitoringu.
Dotais process sevī ietver statistisku un dinamisku ūdens līmeņa izpēti kā arī aprēķinus par iegūstamā ūdens tālāku izmantošanu.

Uzņēmums “Vidzemes ūdens” – nodarbojas ar pazemes ūdens monitoringu un analīzi.

Pakalpojumi:

Dziļurbumu licencēšana un projektēšana

 • dziļurbumu projektu sastādīšana (atsevišķi, grupveida);
 • urbšanas atļaujas iegūšana;
 • sadarbība ar Valsts vides dienesta pārstāvjiem ( pēc nepieciešamības);
 • sadarbība ar valsts iestādēm, kas atbild par uzlikšanu uzskaitē;
 • atbalsts pazemes ūdeņu analīzē un monitoringā.

Ūdens apgāde

 • ārpilsētas dzīvojamās mājas ūdens apgāde;
 • piemērota dziļurbuma sūkņa izvēle;
 • dziļurbuma sūkņa montāža;
 • kesona montāža priekš dziļurbuma;
 • dziļurbuma adaptera montāža;
 • mājas ūdens apgādes sistēmas apkalpošana.

Rekonstrukcija

 • ūdens apgādes sistēmas atjaunošana;
 • dziļurbumu sūkņu maiņa;
 • kanalizācijas sistēmas atjaunošana;
 • siltumapgādes sistēmu atjaunošana (katli un siltummaiņi);
 • apkures sistēmu atjaunošana;
 • ventilāciju sistēmu atjaunošana;
 • cauruļvadu remonts un atjaunošana.

Gruntsūdens monitorings

 • DUS (degvielas uzpildes stacijās);
 • atkritumu izgāztuvēs;
 • lauksaimniecības teritorijās;
 • mežsaimniecībās;
 • citās potenciāli piesārņotās vietās;

   

  Saņemt ātru konsultāciju
  Ja jums ir nepieciešams izurbt dziļurbumu jeb veikt potenciāla dīķa, akas vai dziļurbuma ģeoloģisko izpēti, uzticiet šo darbu mūsu profesionālai komandai.
  Saņemt ātro atbildi