Urbšanas process (termiņi, garantijas)

Urbšanas ilgums ir atkarīgs no potenciālā urbuma dziļuma kā arī no vietas ģeoloģiskajiem
apstākļiem un iežu fizikāli mehāniskajām īpašībām. Pie vienkāršiem ģeoloģiskiem apstākļiem
un urbumu dziļumam līdz 60 m, urbšana aizņems no 1. līdz 2. dienām. Lai uzzinātu vārāk
sazinieties ar mums.